TOEGANG

• Voor toegang tot dance evenementen is de minimum leeftijd 18 jaar.

• Genoemde leeftijden zijn algemeen geldend, tenzij anders vermeld op het ticket.

• Tijdens evenementen wordt na 0.00 uur ’s-nachts geen toegang meer verleend.

• Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs.

• Dieren hebben geen toegang.

• Geldige legitimatie is verplicht.

• Je kunt als bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de toegang. Medewerking daartoe is verplicht.

VERBODEN

• Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.

• De handel in soft- en hard drugs is verboden, even als het bezit van harddrugs.

• Het is verboden messen, wapens, glas, blik of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt mee naar binnen te nemen.

• Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten worden genomen.

• Het is verboden te stagediven of te crowdsurfen. Spatial is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van dit verbod.

• Het is verboden in of rond het gebouw goederen te verhandelen zonder toestemming vooraf van Spatial.

• Het is verboden posters op het festival terrein op te hangen en te flyeren in of rond het festival terrein zonder toestemming vooraf van Spatial.

VEILIGHEID

• Instructies van Spatial Outdoor crew en security dienen in het belang van de eigen veiligheid direct opgevolgd te worden.

GEDRAG

• Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag worden onder andere racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld verstaan. Respect voor medebezoekers, Spatial Outdoor crew en de omgeving is een vereiste.

• In de directe omgeving van het festivalterrein wonen veel mensen. Bezorg bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast.

AANSPRAKELIJKHEID

• Op het festivalterrein wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Spatial aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor. Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar tegen vergoeding.

• Het verblijf op het festivalterrein is geheel op eigen risico.

ALGEMEEN

• Voor het verstrekken van drank werkt Spatial met speciale munten, die verkrijgbaar zijn bij de kassa’s op het festivalterrein.

• Spatial neemt geen gekochte munten retour.

• Het festivalterrein beschikt over een garderobe. Bij het gebruik van de garderobe is het garderobe reglement, dat in de garderobe aanwezig is, van toepassing.

• Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang ontzegd zonder restitutie van entreegeld.